Açıklamalı Türkçe Ekonomi, Bankacılık Terimleri Sözlüğü

Sözlükte 868 Açıklamalı Ekonomi, Bankacılık Terimi Listelendi.

Etkin Piyasa Hipotezi: Bu hipotez, bir piyasada işlem gören kıymetlerin mevcut fiyatlarının, o kıym... devamını oku

Doğrudan Yabancı Yatırım: Yatırımcının yerleşiği olduğu ekonomi dışındaki bir ekonomide bir işletmenin... devamını oku

Bankalararası Takas Odaları Merkezi: Çeklerin bankalar arasında hesaben mutabakatını sağlamak amacıyla 1985 yılın... devamını oku

Basel Bankacılık Denetim Komitesi: İsviçre'nin Basel kentinde yerleşik olan Uluslararası Mutabakat Bankası (BIS... devamını oku

Beklenti Yönetimi: Para politikası çerçevesinde beklenti yönetimi, TCMB'nin, ekonomik birimleri... devamını oku

Bir Hafta Vadeli Repo Faiz Oranı: 2010 yılı Mayıs ayında TCMB bir hafta vadeli repo faiz oranını yeni bir liki... devamını oku

Dolaşımdaki Banknotlar: TCMB tarafından tedavüle çıkarılmış ve tedavülde bulunan banknotlardır. (Ban... devamını oku

Ekonomik Güven Endeksi: Tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklen... devamını oku

BIS (Uluslararası Mutabakat Bankası - Bank for International Settlement): Parasal ve finansal istikrarı sağlamaya yönelik olarak merkez bankaları ve d... devamını oku

Elektronik Menkul Kıymet Transfer Sistemi - EMKT: Menkul kıymetlerin bankalar arasında aktarımının ve mutabakatının, elektroni... devamını oku

Banka Kredileri Eğilim Anketi: Ülke ekonomisinde büyümenin finansmanında önemli bir faktör olan banka kredi... devamını oku

Çıktı Açığı: Bir ekonomide gerçekleşen çıktının potansiyel seviyesinden farkı olarak tanı... devamını oku

Emisyon Grubu: Belirli bir grafik tasarım anlayışı ve boyut düzeni içinde dolaşıma çıkarıla... devamını oku

Dışa Bağımlılık: Kendi teknoloji ve sanayi altyapısını oluşturmakta yetersiz kalan ülkelerde ... devamını oku

Bankaya Özgü Döngüsel Sermaye Tamponu: Kredi genişlemesinin finansal sektörün genel risk düzeyini artırabilecek düz... devamını oku

Baz Etkisi: İki dönem arasındaki değişim hesaplanırken, değişime referans alınan dönemde... devamını oku

Çıpa: Ekonomik karar alma süreçlerinde referans olarak alınan büyüklükleri ifade e... devamını oku

Çekirdek Yükümlülükler: Bankacılık sektörünün yurt içindeki tasarruf sahiplerinden sağladığı mevduat... devamını oku

Enflasyon Hedefi: TCMB ve Hükümet tarafından üçer yıllık dönemler için belirlenen TÜFE yıllık ... devamını oku

Erken İtfa: Bir borcun işlemiş faizi ile birlikte anaparasının vadesinden önce geri öden... devamını oku

Dalgalı Kur Rejimi: Kurun büyük ölçüde piyasadaki arz ve talep koşullarına göre belirlendiği sis... devamını oku

Doğrudan (Kesin) Alım: TCMB'nin para politikası hedefleri çerçevesinde, para arzının ve ekonominin ... devamını oku

Bankalararası TL Aktarım Sistemi: TCMB’nin sahibi ve işleticisi olduğu EFT Sisteminin bir bileşeni olarak, ban... devamını oku

Birincil Gelir Hesabı: Emek, finansal veya doğal bir kaynak sağlanması karşılığında elde edilen gel... devamını oku

Doğrudan (Kesin) Satım: TCMB'nin para politikası hedefleri çerçevesinde, para arzının ve ekonominin ... devamını oku

Sabit Kur Rejimi: Ulusal bir paranın yabancı bir para veya paralardan oluşan bir sepet değerin... devamını oku

Emisyon Hacmi: TCMB tarafından tedavüle çıkarılmış ve tedavülde bulunan banknotlar ile teda... devamını oku

Vadeli Çift Taraflı Döviz Değişimi (SWAP ): Faiz oranları ile döviz kurlarındaki değişmelerin yarattığı riskleri azaltma... devamını oku

Diğer Ekonomi, Bankacılık Terimleri

İlk Sayfa ... 27 28 29 30 [31]

Bunu Paylaş: tweet facebook

Ekonomi, Bankacılık Terimleri Sözlüğünde 868 Terim Kayıtlı.