Açıklamalı Türkçe Ekonomi, Bankacılık Terimleri Sözlüğü

Sözlükte 868 Açıklamalı Ekonomi, Bankacılık Terimi Listelendi.

Kâr: Ekonomik birimlerin belli bir faaliyeti sonunda dönem içi gelirlerinin, döne... devamını oku

Rücu: Geri dönme, cayma... devamını oku

Bütçe: Gelecekteki belirli bir dönemde gerçekleşmesi düşünülen gelir ve giderlerin ... devamını oku

Vergi: Kamu giderlerine gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılması gereken zorunl... devamını oku

Döviz: 1- Ulusal para dışındaki tüm yabancı paralar ve bu para cinsinden değer taşı... devamını oku

Komisyon: Broker tarafından kesilen işlem maliyetidir.... devamını oku

Müteselsil: Birbirini izleyen, zincirleme anlamında kullanılır.... devamını oku

Bakiye: İki tarifi vardır: 1- Tüm borçlandırma ve alacaklandırmalar mahsup edilip e... devamını oku

Emisyon: Bir parayı, ticari senedi, çeki ve tahvili tedavüle koyma işlemine denir. Ge... devamını oku

İthalat: Bir başka ülkede üretilip ülke içinde satılan mal ya da hizmetler.... devamını oku

Fon: 1- Para, mal, şirket sermayesi, kaynak, bir faaliyetin gerçekleştirilmesi iç... devamını oku

Havale: Bir para nakil işlemi. Bu işlem ile, bankanın bulunduğu şehirdeki diğer şube... devamını oku

Muhatap: 1- Poliçe, çek veya benzeri bir senedi kabul ile veya ödemekle yükümlü gerçe... devamını oku

Risk: İstenmeyen sonuçlarla karşılaşma olasılığıdır.... devamını oku

İhracat: Ülkede üretilip başka bir ülkedeki alıcılara satılan mal ve hizmetler.... devamını oku

Yatırım: Belli bir getiri sağlamak amacıyla, belirli vadelerde birikimlerin yatırım a... devamını oku

Kapitalizm: Üretim araçlarının bireylerin elinde olduğu ve onlar tarafından kontrol edil... devamını oku

Tasarruf: Gelirin, tüketime harcanmayıp biriktirilen kısmı.... devamını oku

Tertip: Dolaşımdaki banknotların grafik tasarım ve boyutları dışında; yetkili imzala... devamını oku

Rehin: Bir borcun ödenmesinin temini amacıyla borçlu tarafından alacaklıya verilen ... devamını oku

Arz: Belirli bir dönemde üreticilerin hangi fiyata olursa olsun satmak istedikler... devamını oku

Takas: Hisse senedinin kuponlarından oluşan kısmına verilen isimdir.... devamını oku

Tebliğ: Vergilendirmeyi ilgilendiren ve hüküm ifade eden hususların yetkili makamlar... devamını oku

Gayrimenkul: Taşınmaz mal... devamını oku

Amortisman: 1- Duran varlıklarda meydana gelen değer kayıplarının, dönemler itibarıyla h... devamını oku

Talep: Belirli bir dönemde tüketicilerin hangi fiyata olursa olsun almak istedikler... devamını oku

TEFE: Geçmişte piyasada oluşmuş çeşitli verilerin, bilgisayar ve grafikler yardım... devamını oku

Tescil: Kayıtlı sermaye sistemine tabi anonim ortaklıklarda, sermaye artırımı işlem... devamını oku

Diğer Ekonomi, Bankacılık Terimleri

[1]2 3 4 5 ... Son Sayfa

Bunu Paylaş: tweet facebook

Ekonomi, Bankacılık Terimleri Sözlüğünde 868 Terim Kayıtlı.