Yörünge Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

Yörünge nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Fen Bilimleri Terimi Olarak Yörünge

1. Bir hareketlinin hareketi sırasında izlediği yoldur.

2. Hareketli cisimlerin, farklı anlarda bulundukları noktaları birleştirerek elde edilen eğri.

3. Bir gök cisminin hareketi süresince aldığı yol.

Fen Bilimleri Terimleri Sözlüğü (1654)


Coğrafya Terimi Olarak Yörünge

1- Bir gök cisminin başka bir gök cisminin çevresinde dolanırken izlediği yol.

2- Bir cismin hareketi sırasında izlediği yol.

3- Elektronların çekirdek etrafında belli enerji seviyeleri.

Coğrafya Terimleri Sözlüğü (1146)


Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Yörünge

1-Yürüyen bir noktanın izlediği veya çizdiği yol.

2-Bir gök cisminin hareket etmesi süresince aldığı yol.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğü (1529)


Uzay ve Astronomi Terimi Olarak Yörünge

Gökcisimlerinin bir başka gökcismi etrafında dolanırken izledikleri yol.

Uzay ve Astronomi Terimleri Sözlüğü (540)


Fizik Terimi Olarak Yörünge

Hareketli bir cismin, maddenin, noktanın izlediği veya çizdiği yol.

Fizik Terimleri Sözlüğü (571)


Kur’an-ı Kerim Terimi Olarak Yörünge

Bir gök cisminin hareketi süresince izlediği yol. Hareketli bir noktanın izlediği veya çizdiği yol, mahrek.

Kur’an-ı Kerim Terimleri Sözlüğü (744)


Yörünge terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.
Yörünge terimi hakkındaki yorumlar

Yörünge hakkında henüz yorum yazılmamış. Üstteki formu kullanarak ilk yorumu yazabilirsiniz.

Yörünge ile ilgili benzer terimler:

Vahyetmek: Bildirmek, vahiyle bildirmek, vahiy göndermek.

Vade: 1. Bir işin yapılması veya bir borcun ödenmesi için tanınan süre, mühlet, mehil.

2. Zaman.

Ulu: Erdemleri bakımından çok büyük, yüce.

Tesbih: 1. Allah'ı (c.c.) zatında, sıfatlarında, fiillerinde ve isimlerinde her türlü noksanlıktan uzak tutma.

2. Allah'ı (c.c.) yüceliğine layık olmayan kusur ve eksikliklerden, yanlış nitelemelerden gerek inanç gerekse söz ve kalp ile tenzih etme.

3. "Süphanallah" sözünü söyleme.

4. Belirli dini sözleri tekrarlamak veya elde oyalanmak için kullanılan, türlü maddelerden boncuk biçiminde yapılmış, genellikle otuz üç veya doksan dokuz taneden oluşmuş dizi.