Açıklamalı Türkçe Yazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimleri Sözlüğü

Sözlükte 1039 Açıklamalı Yazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimi Listelendi.

Estetik: Duygu ilmi manasını ifade ederse de bugün sanattaki güzelliğin mahiyetinden ... devamını oku

Minyatür: El yazması kitapları süslemek için sulu boya ile yapılan ve metindeki olayla... devamını oku

Hat: Yazı. Bazan da, hüsn-i hat gibi, "güzel yazı" anlamında kullanılmıştır. A... devamını oku

Külliye: Osmanlı zamanında Araplardaki bazı medreselere üniversite kelimesinin karşıl... devamını oku

Sütun: Kitap veya yazmalarda sayfanın yukarıdan aşağıya doğru bölünmüş olduğu kısım... devamını oku

Hattat: Hat yazan kişi. Güzel yazı yazan sanatçı. Son Abbasi halifesi Musta'sım Bill... devamını oku

Levha: Kitap başlıklarına verilen ad. Başlık veya serlevha da denir. Hüsn-i hatla y... devamını oku

Mihrabiye: Ucu ince tığlarla biten, mihrap şeklinde kitap başlığı, serlevha.... devamını oku

Baş: Ayın (ع), mim (ﻡ) gibi eski harflerin satırın üstünde kalan baş... devamını oku

Üslûp: 1- Tavır, tarz manasına gelir ki sanatta ilerlemiş ve özgün eserler vermiş ü... devamını oku

Makas: Kâğıt makası ile ilgili bilgilere bakınız.... devamını oku

Hafız: Kur'ân-ı Kerîm'i tamamen ezberleyen ve ezberinde tutan kimse.... devamını oku

Ebru: Su yüzeyindeki toz boyalara kâğıt tatbik olunarak yapılan boyama. Koyu kitre... devamını oku

Figür: Resim ve heykelde insan ve hayvan görüntüsü.... devamını oku

Nakkaş: Yazmalara minyatür ve tezhip yapan sanatkâr, özellikle kitaplara minekârî re... devamını oku

Ulama: Yazma kitaplarda yazı ve sayfa kenarına su olarak yapılan birbirine bağlı ka... devamını oku

Bölüm: Yazma eserlerin kendi içinde bölünebildiği büyük ayırımlardan her biri, bab.... devamını oku

Müteselsil: Huruf-ı müteselsil ile ilgili bilgilere bakınız.... devamını oku

Kûfi: Ma'kılî yazıdan gelişerek, daha muntazam ve bazen köşeli harflerle yazılan İ... devamını oku

Tuğra: Osmanlı devrinde, tahtta bulunan padişahın adına çekilen "tuğra", padişahla ... devamını oku

Nâzır: Eski kitaplıklarda denetleme işini yürüten kişi.... devamını oku

Bordür: Klâsik ciltlerde, kapağın dış kenarını çevreleyen kısma denir. Yerine göre p... devamını oku

Varak: 1- İki sahifeden ibaret yaprak manasına gelir. Eskiden yapraklara önlü ve ar... devamını oku

Tuğrai: Berat, ferman v.b.ne tuğra çekme işini yapanlara verilen unvan. Tuğra nüviş ... devamını oku

Durak: Müzehhep çiçeklere verilen ad. Bunlar kitap süslemesinde genellikle âyetleri... devamını oku

Tasvir: Resim, Nakış ile ilgili bilgilere de bakınız.... devamını oku

Etek: Hat terimlerindendir. Hilye'nin göbek altındaki kısmına verilen addır. Ciltç... devamını oku

Ayak: Yazmalarda sayfa sırasını belirtmek amacıyla, bir sonraki sayfanın ilk harf ... devamını oku

Diğer Yazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimleri

[1]2 3 4 5 ... Son Sayfa

Sözlüğü Paylaş: tweet facebook

Yazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimleri Sözlüğünde 1039 Terim Kayıtlı.