Yatırım Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

Yatırım nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Sosyal Bilgiler Terimi Olarak Yatırım

1. Parayı, gelir getirici, taşınır veya taşınmaz bir mala yatırma, mevduat, plasman.

2. Millî ekonominin veya bir ticaret kuruluşunun üretim ve hizmet gücünü artırıcı nitelikte olan aktif değerlerine yapılan yeni eklemeler, envestisman.

3. Bir çıkar veya kazanç sağlamak için yapılan davranış.

Sosyal Bilgiler Terimleri Sözlüğü (1105)


Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Yatırım

Tasarrufların yeni bir ekonomik mal üretmek amacıyla kullanılması.

Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğü (1071)


Ekonomi, Bankacılık Terimi Olarak Yatırım

Belli bir getiri sağlamak amacıyla, belirli vadelerde birikimlerin yatırım araçlarına bağlanmasıdır.Yatırımcı yaptığı yatırımın maliyetini üstlenir. Bu onun riskidir. Eğer yatırımcı kendi öz fonlarını kullanarak yatırım yapıyorsa, en azından bu fonların maliyetini karşılaması gerekir. Yatırımcı, elindeki bu fonlarla tahvil alış satışı veya vadeli mevduat ile faiz geliri de sağlayabilir. Faiz hadleri, gelir seviyesi, borçlanabilme imkanları ve risk yatırımı etkileyen unsurlardandır.

Ekonomi, Bankacılık Terimleri Sözlüğü (868)


Turizm ve Otelcilik Terimi Olarak Yatırım

Paranın gelir getirmesi için döviz, altın, hisse senedi gibi taşınır mallarla, bina, arsa gibi taşınmaz mallara bağlanması, yatırılması.

Turizm ve Otelcilik Terimleri Sözlüğü (1640)


Coğrafya Terimi Olarak Yatırım

Beslenme, barınma, eğitim gibi alanlar için yapılan harcamalar.

Coğrafya Terimleri Sözlüğü (1146)


Yatırım terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.
Yatırım terimi hakkındaki yorumlar

Yatırım hakkında henüz yorum yazılmamış. Üstteki formu kullanarak ilk yorumu yazabilirsiniz.

Yatırım ile ilgili benzer terimler:

Dağınık Yerleşme: Su kaynaklarının ve yağışın fazla, yer şekillerinin engebeli, tarım arazisinin az ve parçalı olduğu bölgelerde evler birbirinden uzak ve mesafeli kurulmuştur. Bu tür yerleşme dokusuna dağınık yerleşme denir.

Bu yerleşmelerde birbirinden uzak meskenler patika yollarla birbirine bağlanmıştır. Dağınık yerleşmeler Türkiye’de daha çok Karadeniz kıyı kuşağında dağ yamaçlarındaki
kırsal kesimlerde görülür.

ÇED Raporu (Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu): Hava, su, toprak kaynaklarının kullanımı ile ilgili işletmelerin, daha projelendirme aşamasında iken çevreye zarar vermeyecek, (ya da limiti geçmeden zarar verecek) çevrenin niteliğini bozmayacak, koruyacak şekilde planlamasını kontrol altına almak için çeşitli bilim ve meslek dallarından uzman kişilerin birlikte hazırlayıp ilgili mercilerin tetkik ve onayına sundukları ve savunmasını yaptıkları ortak rapor.

Boy: Aynı soydan gelen veya aynı soydan geldiğine inanan küçük topluluk, kabile. Aşiretin kollarından her biri. Örnek: Oğuzların Kayı boyu.

Boreal Kuşak: İğne yapraklı ormanların yoğun olduğu soğuk kuşak.