Açıklamalı Türkçe Türkçe-Dil Bilgisi Terimleri Sözlüğü

Sözlükte 594 Açıklamalı Türkçe-Dil Bilgisi Terimi Listelendi.

Estetik: Sanatsal yaratımın genel yasalarıyla sanatta ve hayatta güzelliğin kuramsal ... devamını oku

Konferans: Bilim iddiası taşıyan konuşma; bilginlerin, fen adamlarının, sanatçıların, b... devamını oku

Galeri: Sanat yapıtlarının ya da herhangi bir ürünün sergilendiği salon.... devamını oku

Form: Biçim, şekil.... devamını oku

Ton: 1. Okurken ya da konuşurken sesin duyguları belirtecek biçimde çıkmasına ton... devamını oku

İletişim: Bir düşüncenin, bir duygunun yüz anlatımı, el, kol ve baş hareketleri, konuş... devamını oku

Terim: Bilim, Sanat, Meslek ve bir spor dalıyla ilgili kesin anlamı olan özel bir k... devamını oku

Tekrarlı Bağlaç: Sıra sözleri ve cümleleri birleştiren bağlaç. Ne...ne, olsun...olsun, hem...... devamını oku

Ağız: 1. Bir ülkede dilin, bölgelere ve sınıflara göre değişen söyleyiş özelliği. ... devamını oku

Biyografi: Tanınmış, eserler yazmış, ün bırakmış kişileri tanıtmak amacıyla yazılan yaz... devamını oku

Grafik: Bir olayın, niceliğin çeşitli durumlarını göstermeye veya birkaç şey arasınd... devamını oku

Panel: Bir konunun dinleyiciler önünde, sohbet havası içinde birkaç kişi tarafından... devamını oku

Ulama: Ünsüz harfle biten sözcüğün son ünsüz harfinin kendisinden sonra gelen ve ün... devamını oku

Pano: Üzerine bildiri, açıklama veya tanıtma kâğıtları tutturmak için hazırlanmış... devamını oku

Kök: Bir sözcüğün üzerinde bulunan bütün ekler atıldığında anlamlı olarak kalabil... devamını oku

Metin: Bir yazıyı biçim, anlatım ve noktalama özellikleriyle oluşturan kelimelerin... devamını oku

Jest: İletişimdeki el kol hareketleri.... devamını oku

Şive: 1. Bir dilin bilinen tarihsel süreci içinde ortaya çıkan, ses ve biçimsel fa... devamını oku

Makale: Herhangi bir konuda bilgi vermek veya bir gerçeği savunmak için yazılan yazı... devamını oku

Tema: Asıl konu, temel motif.... devamını oku

Vurgu: Sözcük içinde bir hecenin, cümle içinde bir sözcük ya da sözcük grubunun diğ... devamını oku

Durak: Kelimeler arasındaki anlamın gerekli kıldığı ses kesintisi: "Dur yolcu/ Bilm... devamını oku

Dil: İnsanlar arasında anlaşmayı sağlayan ses ve işaretlerin tümüne dil denir. Tü... devamını oku

Otobiyografi: Bir insanın, kendi hayatını kendisinin yazdığı eserlere otobiyografi denir. ... devamını oku

Senaryo: Tiyatro oyunu, piyes, film, dizi film vb. eserlerin sahnelerini ve akışın... devamını oku

Çatı: 1-Fiillerin özne ve nesne alıp almamaları yönüyle incelenmesine çatı denir. ... devamını oku

Masal: Olağanüstü olaylarla süslü, olağanüstü kişilerin başından geçen, zaman ve ye... devamını oku

Fabl: Kahramanlarının çoğu, hayvanlardan, bitkilerden seçilen, sonunda bir ahlak v... devamını oku

Diğer Türkçe-Dil Bilgisi Terimleri

[1]2 3 4 5 ... Son Sayfa

Bunu Paylaş: tweet facebook

Türkçe-Dil Bilgisi Terimleri Sözlüğünde 594 Terim Kayıtlı.