Açıklamalı Türkçe Tarih Terimleri Sözlüğü

Sözlükte 1857 Açıklamalı Tarih Terimi Listelendi.

Kesif: Yoğun.... devamını oku

Keşif: Düşmanın durumunu anlamak üzere gönderilen kol.... devamını oku

Minyatür: 1. Eski el yazısı kitapları süslemek için sulu boya ile yapılan ince, renkli... devamını oku

Anayasa: Bir devletin şeklini belirten, yasama, yürütme ve yargı güçlerinin nasıl kul... devamını oku

İdadi: Bugünkü liselere denk olan, 1883 yılında açılan ve öğrencileri yüksek öğreni... devamını oku

Konferans: Uluslararası bir sorunun çözümü için yapılan toplantı.... devamını oku

Yurttaş Askerlik: Fransız devrimi ile ortaya çıkan milliyetçilik akımıyla doğmuştur. Buna göre... devamını oku

Hat: Güzel yazı yazma sanatı.... devamını oku

Külliye: Bir camiyi merkez alan imaret, kitaplık, medrese, çarşı, hamam, sebil, hasta... devamını oku

Veri: İncelenen olayla ilgili elde edilen bütün bilgilere denir.... devamını oku

Şadırvan: Çevresinde muslukları bulunan ve ortasındaki fıskiyeden su akan, genellikle ... devamını oku

Firiz: Baştabanla korniş arasında yer alan resim, kabartma ya da süsleme.... devamını oku

Ekoloji: Çevre bilimi.... devamını oku

Çifthane Sistemi: Bu sisteme göre devlet, kırsal toplumu ve ekonomiyi, tahıl üretilen toprakla... devamını oku

Tüzük: Bir toplumun, bir kurumun ya da bir teşkilâtın (örgütün) uygulayacağı esasla... devamını oku

Han: Osmanlı padişahları için kullanılan ve 'kral', 'imparator' anlamına gelen bi... devamını oku

Yasa: Devletin yasama gücünce belli biçimlere uyularak düzenlenen ve yürürlüğe gir... devamını oku

Irk: İnsan cinsinin değişmeyen, belirli özellikleri olan çeşitlerinden her biri.... devamını oku

Hattat: Güzel yazı yazan.... devamını oku

Taç: Hükümdarların hükümdarlık belirtisi olarak başlarına koydukları değerli made... devamını oku

Kubbe: Yarım küre biçiminde olan ve yapıyı örten dam, kümbet.... devamını oku

Hafız: Kur'an-ı Kerim'i ezberlemiş olan kişi.... devamını oku

Urug: İlk Türk devletlerinde sosyal hayatın en küçük birimi aile (oğuş)'dir. Ailel... devamını oku

Zic: İslam astronomlarının hazırladığı astronomi bilgileriyle beraber gözlem çize... devamını oku

Ebru: Daha çok cilt yapımında kullanılan bir kağıt boyama tekniğidir. Kola ve ki... devamını oku

Dönüm: 1.000 m²lik bir alan ölçüsü.... devamını oku

Şeri: 1- İslam hukuku ile ilgili, dini. 2- İslam şeriatına uyan.... devamını oku

Figür: Resim ve heykel sanatlarında tasvir edilen, hayal edilen varlıkların adı.... devamını oku

Diğer Tarih Terimleri

[1]2 3 4 5 ... Son Sayfa

Bunu Paylaş: tweet facebook

Tarih Terimleri Sözlüğünde 1857 Terim Kayıtlı.