Açıklamalı Türkçe Reklamcılık Terimleri Sözlüğü

Sözlükte 236 Açıklamalı Reklamcılık Terimi Listelendi.

Sunum: Müşteri arzularının tespitinden sonra satış elemanının müşteriyi ürün hakkın... devamını oku

Pazar payı: Bir üretici firmanın ürünlerinin satışının kendisi ile aynı ya da benzer ürü... devamını oku

Özellikli ürün mağazaları: Özellikli ürünleri sınırlı sayıda ve birbirini tamamlayacak şekilde elinde b... devamını oku

Garanti: Bir ürünün belirlenen bir süre beklentilere kesin olarak cevap vereceğine sö... devamını oku

Kapatma: Potansiyel müşterinin ürünü alma kararını verdiği an. Satışın gerçekleştiril... devamını oku

Cari oran: Cari aktiflerin cari borçlara oranıdır ki bunun sonucu firmanın cari borçlar... devamını oku

Benchmark: Perakende satış yapan bir işletmenin kendi başarısını benzer bir taktik izle... devamını oku

Distribütör: Endüstriyel pazarlarda ticari destekle bir ürünün toptancılığını yapan aracı... devamını oku

Merchandising: Perakende işletmede hangi ürünlerin ya da ürün hatlarının bulundurulacağına ... devamını oku

Psikolojik fiyatlandırma: Ürün bedelinin müşteriye daha cazip gelmesi için uygulanan bazı taktiklerdir... devamını oku

Maliyete dayalı yöntem: Malın üretim bedeline sabit bir yüzde ekleyerek satış fiyatının belirlenmesi... devamını oku

Pazar (piyasa) fiyatı: Müşteri tarafından gerçekte ödenen fiyattır.... devamını oku

Yeniden sipariş noktası: Stokta yeni bir sipariş verilmesi gerekliliğini gösteren düzey.... devamını oku

Satış koşulları: Satıcıyla müşteri arasında satın alma anlaşmasına eklenebilen ek ödemeler, n... devamını oku

Doğrudan satış: Satış temsilcisi ile müşterinin yüz yüze, karşılıklı görüşmeleri esnasında ü... devamını oku

Birleşme: İki firmanın tek bir firma olması şeklidir ki genellikle büyük olan firmanın... devamını oku

Oligopol: Pazarın büyük bir kısmının az sayıda büyük firma tarafından kontrol edildiği... devamını oku

Rekabete yönelik fiyatlandırma: Bir firmanın ürünlerinin fiyatlarını belirlerken ürün maliyeti ile talep edi... devamını oku

İtiraz: Potansiyel bir müşterinin ürüne sahip olma isteğine direnmesi.... devamını oku

Survey: Yüz yüze görüşme, telefon, posta veya bunlardan birkaçı ile anket formu dold... devamını oku

Sosyal çevre: Bir firmanın sosyo- ekonomik düzeyde var olan potansiyel müşterileri.... devamını oku

Stratejik pazarlama: Belirli stratejileri kullanarak devam ettirilen pazarlama çalışmaları.... devamını oku

Tüketim ürünleri: Nihai tüketiciye satılan mallar ve hizmetler.... devamını oku

Ortamı: TV ve sinema gibi görsel, radyo gibi işitsel, gazete, dergi, katalog, broşür... devamını oku

Hedef Pazar: Hedeflenen müşteri grubu.... devamını oku

Ön sipariş: Satın alma sezonundan önce verilen sipariş.... devamını oku

Alacak hesapları: Taksitlendirmek suretiyle satılan mallardan gelmesi beklenen paranın miktarı... devamını oku

Değer fiyatlama: Ürünün ederinin rakip ürünlerin ederinden fazla olmasını sağlayan bir fiyat ... devamını oku

Diğer Reklamcılık Terimleri

1 [2]3 4 5 ... Son Sayfa

Bunu Paylaş: tweet facebook

Reklamcılık Terimleri Sözlüğünde 236 Terim Kayıtlı.