Açıklamalı Türkçe İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri Sözlüğü

Sözlükte 706 Açıklamalı İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimi Listelendi.

Anayasa: 1- Bir devletin yönetim biçimini belirten, yasama, yürütme, yargılama güçler... devamını oku

İdadi: Osmanlı Devleti'nde aşağı yukarı lise derecesinde okullara verilen adı.... devamını oku

Konferans: Topluluğa bir konuda bilgi vermek amacıyla yapılan konuşma. Uluslararası bir... devamını oku

Rücu: 1- Bir kişinin, hukuken diğerinin yerine geçerek üçüncü kişilere karşı onun ... devamını oku

Blok: Politik çıkarları sebebiyle birlik kuran devletler topluluğu.... devamını oku

Hat: 1- Çizgi, sınır. 2- Yazı. 3- Ulaşım sağlayan bir taşıtın uğradığı yer... devamını oku

Tüzük: Herhangi bir kurumun veya kuruluşun tutacağı yolu ve uygulayacağı hükümleri ... devamını oku

Levha: Bir yere asılmak için yazılmış yazı.... devamını oku

Irk: Soy, sop.... devamını oku

Hukuk: Bireylerin uymak zorunda oldukları kanun ve kuralların tümü.... devamını oku

Komisyon: Encümen.... devamını oku

Mizan: Terazi, ölçü, tartı.... devamını oku

Ekonomi: Bir toplumun, bir ülkenin üretim, dağıtım, tüketim işlerinin tümü.... devamını oku

Zaviye: Küçük tekke.... devamını oku

Cüzütam: Birlik (Askerî).... devamını oku

Medrese: İslam ülkelerinde genellikle İslam dini kurallarına uygun bilgilerin okutuld... devamını oku

Maarif: Eğitim ve öğretim sistemi.... devamını oku

Derviş: Bir tarikata girmiş, onun yasa ve törelerine bağlı kimse.... devamını oku

Jeotermal: Yer altında bulunduğu veya yer altından geçtiği için ısısı yüksek olan.... devamını oku

Kabotaj: Bir devletin kendi limanları ve kıyıları arasında gemi işletme, deniz seferi... devamını oku

İnkılâp: 1- Toplum düzenini ve yapısını daha iyi duruma getirmek için yapılan köklü d... devamını oku

Manastır: Bazı kesin kurallara bağlı rahip ve rahibelerin dünya ile ilgilerini keserek... devamını oku

Otorite: Yetki, sözü geçerlilik.... devamını oku

Şive: Söyleyiş özelliği. Konuşma tarzı.... devamını oku

İkmal: Eksik bir şeyi tamamlama, daha iyi duruma getirme, bütünleme.... devamını oku

Dirhem: 3,25 gram gelen bir ağırlık ölçüsü, okkanın 400'de biri.... devamını oku

Evrensel: Bütün insanlığı ilgilendiren, Âlemşümul.... devamını oku

İstihdam: Bir görevde, bir işte kullanma.... devamını oku

Diğer İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri

[1]2 3 4 5 ... Son Sayfa

Bunu Paylaş: tweet facebook

İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri Sözlüğünde 706 Terim Kayıtlı.