İhracat Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

İhracat nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Coğrafya Terimi Olarak İhracat

Dış Satım

Coğrafya Terimleri Sözlüğü (1146)


Sosyal Bilgiler Terimi Olarak İhracat

Bir ülkede üretilen bir malın, yabancı ülkelere döviz karşılığında satılmasına denir. İhracatın diğer bir adı da dışsatımdır ve ithalatın karşıtı olarak da tanımlanabilir.

Sosyal Bilgiler Terimleri Sözlüğü (1105)


Tarih Terimi Olarak İhracat

Bir ülkenin başka bir ülkeye mal satması, dış satım.

Tarih Terimleri Sözlüğü (1857)


Konfeksiyon Terimi Olarak İhracat

Bir ülkenin tarım ve endüstriyel ürünlerini bir başka ülkeye satma olayı.

Konfeksiyon Terimleri Sözlüğü (180)


Ziraat (Tarım) Terimi Olarak İhracat

Bir malın veya değerin yürürlükteki İhracat Mevzuatı ile Gümrük Mevzuatına uygun şekilde yabancı müşterilere satılması, fiili teslimatının gerçekleştirilmesi ve Kambiyo Mevzuatı'na göre bedelinin (bedelsiz ihracat hariç) yurda getirilmesidir. Dışsatım

Ziraat (Tarım) Terimleri Sözlüğü (706)


Ekonomi, Bankacılık Terimi Olarak İhracat

Ülkede üretilip başka bir ülkedeki alıcılara satılan mal ve hizmetler.

Ekonomi, Bankacılık Terimleri Sözlüğü (868)


İhracat terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.
İhracat terimi hakkındaki yorumlar

İhracat hakkında henüz yorum yazılmamış. Üstteki formu kullanarak ilk yorumu yazabilirsiniz.

İhracat ile ilgili benzer terimler:

Hizmetler: Elle dokunulabilir ekonomik mallara karşın genelde üretilir üretilmez tüketilen ekonomik faaliyet. Ulaştırma, bankacılık, sigorta, turizm, telekomünikasyon, reklam, eğlence, bilgi işleme ve danışma gibi.

Hisse Senetleri ve Bonolar: Hisse senedi sahipliğini ya da borç yükünü kanıtlayan belgeler (kesin senet) ya da elektronik kayıtlar (muhasebe girdileri).

Himayecilik: Göreli verimsiz olan yerli üreticilerin yabancı üreticilerle rekabet edebilmelerini sağlamak amacıyla ithalat sınırlamaları uygulamak ya da sınırlamaları teşvik etmek.

Gümrük Tarifesi Dışı Engel: İthalatı kısıtlayan ya da uluslararası ticareti kısıtlama olasılığı bulunan ithalat izleme sistemleri ve değişken vergiler gibi gümrük tarifesi dışı hükümet önlemleri.