Hükümet Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

Hükümet nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Tarih Terimi Olarak Hükümet

Bir ülkenin siyasetini belirleyen ve bu siyasete göre devlete yön veren kuruldur. Meşru hükümetler ulusal iradeyle onaylanan (meclisten güven oyu alan) hükümetlerdir.

Tarih Terimleri Sözlüğü (1857)


Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Hükümet

Parlamento tarafından onaylanan ve yürütme işlevini gören organ hükümettir. Yani hükümet, devletin kullandığı yasama, yürütme, yargı yetkilerinden yürütme yetkisini kullanan organdır.

Demokrasilerde hükümet, başbakan ve bakanlar kurulundan oluşur ve yaptıkları çalışmalar parlamento tarafından denetlenir.

Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğü (1071)


Siyaset Terimi Olarak Hükûmet

Bir ülkenin yönetim kuruluşları.

Siyaset Terimleri Sözlüğü (122)


Sosyal Bilgiler Terimi Olarak Hükümet

Bir devletin yürütme kurumu.

Sosyal Bilgiler Terimleri Sözlüğü (1105)


Parlamento (TBMM) Terimi Olarak Hükümet

Anayasa’ya göre Cumhurbaşkanının atadığı bir Başbakanca TBMM üyeleri ya da üye olmasa da milletvekili seçilme yeterliğine sahip olanlar arasından belirlenen ve Cumhurbaşkanınca atanan bakanlardan oluşan, devletin her alandaki siyasetini belirleyip uygulamakla görevli en üst yürütme kuruludur.

Parlamento (TBMM) Terimleri Sözlüğü (280)


Hükümet terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.
Hükümet terimi hakkındaki yorumlar

Hükümet hakkında henüz yorum yazılmamış. Üstteki formu kullanarak ilk yorumu yazabilirsiniz.

Hükümet ile ilgili benzer terimler:

Hazırlık Komisyonu: Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyonda ad çekme suretiyle belirlenen beş üyeden oluşan ve dokunulmazlık dosyalarını incelemekle görevli komisyondur.

Havale: Kanun tasarı ve teklifleri ile KHK ve tezkerelerin TBMM Başkanlığınca, görüşüleceği komisyonlara gönderilmesidir. Kanun tasarı ve teklifleri ile KHK’ler, tali veya esas olarak ilgili daimi komisyonlara; yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin tezkereler Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyona; bütçe ve kesinhesap kanunu tasarıları ise Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilir.

Grup: Bkz. Siyasi parti grubu

Gizli Oylama: Üzerinde herhangi bir işaret bulunmayan oy pusulalarının veya beyaz (kabul), kırmızı (ret) ve yeşil (çekimser) renkli yuvarlak pulların, özel kabinlerde zarfa konulması ve kürsü önündeki kutuya atılması suretiyle gerçekleştirilen, hangi milletvekilinin ne yönde oy kullandığının belli olmadığı oylama şeklidir.