Açıklamalı Türkçe Fen Bilimleri Terimleri Sözlüğü

Sözlükte 1654 Açıklamalı Fen Bilimleri Terimi Listelendi.

Karakter: Canlıların sahip olduğu saç rengi, göz rengi, tohum rengi, kan grubu gibi he... devamını oku

Enzim: Hücrelerde gerçekleşen kimyasal olayları hızlandırmak için görev yapan prote... devamını oku

Enzim: Hücre içinde üretilen ve bütün hayat olaylarını başlatan, hızlandıran, prote... devamını oku

Keşif: Ortaya çıkarma, meydana çıkarma, açma.... devamını oku

Estetik: Güzellik ve hoşluğu ifade eden.... devamını oku

Tür: Birbirleriyle eşleştiklerinde kendilerine benzer ve üreme yeteneği olan canl... devamını oku

Işıma: 1. Işın veya tanecik yayımı. 2. Radyasyon. 3. Isının tanecikler olmada... devamını oku

Protein: 1- Canlı hücrelerinin temel yapısını oluşturan, genel olarak sülfür, oksijen... devamını oku

Grup: Periyodik çizelgede benzer özelliklere sahip elementlerin bulunduğu,dikey sü... devamını oku

Populasyon: Belirli bir bölgede yaşayan aynı türe ait bireylerin oluşturduğu topluluk.... devamını oku

Popülasyon: 1. Belirli bir bölgede yaşayan, aynı türden bireylerin oluşturduğu topluluk.... devamını oku

Adaptasyon: 1- Canlının yaşama ve üreme şansını artıran çevreye uyumunu sağlayan ve kalı... devamını oku

Perde: Görüşü, ışığı engellemek, bir şeyi gizlemek için pencere veya bir açıklığın ... devamını oku

Veri: Belirli amaçlar için, araştırmalar sonucunda toplanan bilgi.... devamını oku

Galeri: Yer altı yolu.... devamını oku

Difüzyon: Moleküllerin hareket enerjileriyle çok yoğun ortamdan az yoğun ortama hareke... devamını oku

Ayıraç: 1. Bir maddeyi diğer bir maddeden ayırt etmemize yarayan, ayırt ettiğimiz ma... devamını oku

Ekoloji: Canlıların birbirleri ve çevreleri ile olan ilişkilerini inceleyen bilim dal... devamını oku

Ekoloji: Organizmaların çevreleriyle olan ilişkilerini inceleyen bir bilim dalıdır. E... devamını oku

Baz: Kırmızı turnusol kağıdını maviye dönüştüren ve sudaki çözeltilerinde hidroks... devamını oku

Diyafram: Memelilerde,akciğerlerde gaz alışverişini kolaylaştıran,göğüs ve karın boşlu... devamını oku

Islah: Bitki yada hayvanlarda türün iyileştirilmesi işlemi.... devamını oku

Jeoloji: Yer Bilimi... devamını oku

Atmosfer Basıncı: Deniz seviyesinde bir metrekare yüzeye etkiyen 101300 N'luk kuvvet.... devamını oku

Atmosfer basıncı: 1-Atmosferin yer yüzünde bulunan her cisim üzerine yaptığı basınç. Deniz sev... devamını oku

Rizoid: Çiçeksiz bitkileri toprağa bağlayan uzantılar.... devamını oku

Nişasta: Bitkilerde fotosentez sonucu depo maddesi olarak üretilen karbonhidrat.... devamını oku

Nişasta: Bitkilerde depo maddesi olarak meydana getirilen polisakkarit... devamını oku

Diğer Fen Bilimleri Terimleri

[1]2 3 4 5 ... Son Sayfa

Sözlüğü Paylaş: tweet facebook

Fen Bilimleri Terimleri Sözlüğünde 1654 Terim Kayıtlı.