Açıklamalı Türkçe Emlak ve Gayrimenkul Terimleri Sözlüğü

Sözlükte 392 Açıklamalı Emlak ve Gayrimenkul Terimi Listelendi.

Rücu: Geri dönme. Bağışta rücu şartı: Bağışı kabul edenin bağışı yapandan önce ... devamını oku

Harç: 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (4) tarifede belirtilen tapu işlemlerinden,... devamını oku

Plan: Belli bir yerin bir ölçekte kuşbakışı çizimidir.... devamını oku

Kroki: Bir bölgenin veya parselin üzerindeki yapı ve tesisleri de gösterecek şekild... devamını oku

Ölçek: Bir harita veya çizimde görülen uzunluklarla bunların imlediği gerçek uzunlu... devamını oku

Dönüm: Eni ve boyu kırkar arşın olan eski bir yer ölçüsü, yaklaşık 1000 metrekare.... devamını oku

Parsel: 1. Sınırları haritalarla belli edilmiş arazi parçasıdır. Bu harita kadastro ... devamını oku

Arsa: Belediye ve mücavir alan sınırları veya köy yerleşik alanlarında yapılan pla... devamını oku

Mera: Bir veya birkaç köy veya beldenin hayvanlarını otlatmaları veya otundan yara... devamını oku

Altyapı: Mesken, iş veya diğer amaçlı kullanılan bina ve bölgeleri destekleyen kanali... devamını oku

Bakiye: Kalan. Bir alacaktan geriye kalan miktar.... devamını oku

Hak: Hukukun insanlara tanıdığı, kullanılması hak sahibinin isteğine bağlı bir ye... devamını oku

Nizam: Binaların yan yana sıralanış düzeni; ayrık nizamda aralarında toprak parçası... devamını oku

Restorasyon: Aslını bozmadan onarma.... devamını oku

Vakıf: Gerçek veya tüzel kişiler tarafından yeterli mal veya hakları belirli ve sür... devamını oku

Ada: ADA: Çevresi kamuya ait cadde, sokak, yol, kanal, ark, dere, göl, deniz gibi... devamını oku

Mülkiyet: Medeni Kanun, taşınır ve taşınmaz eşyayı niteliklerine uygun bir mülkiyet dü... devamını oku

Tahsis: Bir kanun hükmüne dayalı olarak belirli ve genel bir amacın gerçekleştirilme... devamını oku

Taksim: Taşınmaz mal veya hakların hissedarlar arasında bölüşülmesidir. Mirasçılar a... devamını oku

Kontrol: Kadastro çalışmaları hukuki ve teknik açıdan tasarruf ve fen kontrol elemanl... devamını oku

Pafta: 1. Arazilerin teknik usullere göre ölçülüp belli oranda küçültülerek bir alt... devamını oku

Müştemilat: Taşınmazın kullanımını kolaylaştıran ek tesis.... devamını oku

Takrir: Malik veya hak sahibinin, düzenlenen resmi senet veya tescil istem belgesini... devamını oku

Temyiz: Bir mahkeme kararının bir üst mahkeme tarafından incelenmesinin istenmesi. M... devamını oku

Ayni Haklar: Kişilerin eşya üzerinde doğrudan doğruya hâkimiyetini sağlayan ve bu nedenle... devamını oku

Cephe: Bir binanın yüzlerinden her biri, özellikle ön yüz.... devamını oku

Temsil: Bir gerçek veya tüzel kişinin adına başkalarınca işlem yapılabilmesi için ka... devamını oku

Azil: Vekâletnamedeki vekilin ve yetki belgesindeki temsilcinin yetkisinin sona er... devamını oku

Diğer Emlak ve Gayrimenkul Terimleri

[1]2 3 4 5 ... Son Sayfa

Bunu Paylaş: tweet facebook

Emlak ve Gayrimenkul Terimleri Sözlüğünde 392 Terim Kayıtlı.