Açıklamalı Türkçe Ekonomi, Bankacılık Terimleri Sözlüğü

Sözlükte 868 Açıklamalı Ekonomi, Bankacılık Terimi Listelendi.

Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE): Ekonomide üretim sürecinde girdi olarak kullanılan maddelerin fiyatlarındaki... devamını oku

Kredi Kartı Hamili: Banka ve kart çıkartmaya yetkili kuruluş ile yaptıkları sözleşme uyarınca ka... devamını oku

Gelir: 1- Belli bir dönem içinde işletme faaliyetleri sonucu öz sermayenin artan kı... devamını oku

İntifa Senetleri: Şirket genel kurulunun alacağı kararla bazı kimselere çeşitli hizmetler ve a... devamını oku

Piyasaya Göre Ayarlama: Vadeli işlem sözleşmesinde pozisyon alındığı tarihten itibaren cari uzlaşma ... devamını oku

Fesih: Ortaklık faaliyetlerinin esas sözleşme şartlarına bağlı olarak ya da kanunla... devamını oku

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları: Gayrimenkuller ve gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarından oluşan p... devamını oku

Uluslararası İslami Likidite Yönetimi Kuruluşu: Faizsiz esasa dayalı kısa vadeli ve yüksek kredi notuna sahip likit varlık i... devamını oku

Konkordato: Kendi kusuru olmaksızın mali durumu bozulmuş olan bir borçlunun alacaklıları... devamını oku

Normal Emir: Küsüratsız şekilde tam olarak, önceden belirlenmiş işlem birimi ve katları h... devamını oku

Cari Açık: Bir ülkenin ihraç ettiği mal ve hizmetlerden elde ettiği gelirin, ülkenin yu... devamını oku

Tahvil: 1-Devletin ya da özel kuruluşların borç para bulmak amacıyla çıkardığı borçl... devamını oku

Borç Kartı: Bakiyenin kararlaştırılan süre sonunda (genellikle bir ay) tamamen ödenmesin... devamını oku

Cable: GBP/USD paritesi için tanımlanan argo kelimedir.... devamını oku

Başlangıç Marjı: Müşterinin yapacağı işlemlerde teminat olarak alınan ilgili kurumca belirlen... devamını oku

Yönüne Göre Yatırım İlkesi: Yönüne göre yatırım ilkesi, doğrudan yatırımın yönünün, bir başka deyişle ya... devamını oku

Özelleştirme: Daha önce hükümet tarafından sağlanmakta olan hizmetlerin özel sektördeki te... devamını oku

Bono: 1- Düzenleyenin imzasını, düzenleme tarihini, alacaklının ismini, bono veya ... devamını oku

Ticaret Bankaları: Genellikle mevduat toplayarak, 1 yıla kadar olan kısa vadeli işlemlerle tica... devamını oku

Açık Pazar: Serbest piyasa yerine kullanıldığı gibi yabancı üreticilerin mallarını serbe... devamını oku

Fiyat Adımı: Her hisse senedi fiyatı için bir defada gerçekleşebilecek en küçük fiyat değ... devamını oku

Kupür: Para, tahvil ve hisse senetlerinin, üzerlerinde yazılı değere göre, her biri... devamını oku

Revalüasyon: Ulusal paranın yabancı paralar karşısındaki değerinin artmasını ifade eder. ... devamını oku

İnorganik Büyüme: Bir şirketin kendi faaliyetlerindeki artış yerine birleşme ve satınalmalarla... devamını oku

Yatırım Anketi (YA): Sanayi sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinin mevcut yatırım eğilimleri v... devamını oku

Valör (Value Date): 1- Bankacılık işlemlerinde faizin başladığı gündür. Mevduat açılışlarında, v... devamını oku

Tüketici Kredisi: Tüketim ihtiyaçlarının finansmanı için kullandırılan ve taksitlerle geri öde... devamını oku

Maksimum Lot: Hisse senedi bazında belirlenen ve alım satım sistemine limit fiyatlı emir o... devamını oku

Diğer Ekonomi, Bankacılık Terimleri

İlk Sayfa ... 3 4 [5]6 7 ... Son Sayfa

Bunu Paylaş: tweet facebook

Ekonomi, Bankacılık Terimleri Sözlüğünde 868 Terim Kayıtlı.