Açıklamalı Türkçe Ekonomi, Bankacılık Terimleri Sözlüğü

Sözlükte 868 Açıklamalı Ekonomi, Bankacılık Terimi Listelendi.

Verim Eğrisi (Yield Curve): Belli bir anda bir yatırım aracının çeşitli vadeleri ile bu vadelerdeki geti... devamını oku

Onaylama: Parola, Kişisel Kimlik Numarası (PIN) veya imza gibi güvenlik verilerinin on... devamını oku

Tedavül: Sirkülasyon, para dolaşımı, satış miktarı. Bir paranın tedavüldeki oranı yüz... devamını oku

Birincil Piyasa (Primary Market): İlk ihraçların yapıldığı piyasadır. Bir yatırım aracının örneğin bir menkul ... devamını oku

Gider: Bir mal veya hizmet alımı ile ilgili olarak, bir şirketin varlıklarında orta... devamını oku

Portföy: Bir yatırımcının elinde bulunan veya namına tutulan menkul kıymetlerin tümü.... devamını oku

Halka Açıklık Oranı: Halka açık hisselerin nominal değerleri toplamının, tüm hisselerin toplam no... devamını oku

Kota: 1- IMF üyelerinin bu uluslararası kuruluşta oluşturdukları fondaki payları. ... devamını oku

Ekonomik Büyüme: Bir ülkenin mal ve hizmet üretme kapasitesinin artması.... devamını oku

Muafiyet: Elde ettiği kazanç ve iratlar nedeniyle vergi yükümlüsü olması gereken kişi ... devamını oku

İtfa: Sabit getirili mankul kıymetin vade bitiminde anapara ve varsa kupon faizini... devamını oku

Hazine: Devletin tasarruflarını ve mali işlemlerini idare eden kurumdur.... devamını oku

Dışarıda Yerleşik Kişi: Türk Parası Kıymetini Koruma mevzuatına göre Türkiye'de yerleşik sayılmayan ... devamını oku

İstisna: Vergiye tabi olması gereken bir olayın veya gelirin, ya tamamen yada belli b... devamını oku

Ciro: 1- Çekin arkasının imzalanarak, lehtar tarafından başkasına devredilmesi işl... devamını oku

İbra: Alacaklının alacağından vazgeçmesi yolu ile borçlunun borç yükümlülüğünün or... devamını oku

Reel Faiz Oranı (Real Interest Rate): Nominal faizin enflasyondan arındırılmış halidir. Teknik olarak, nominal fai... devamını oku

Pazar: Alıcı ve satıcıların bir araya geldiği, alım satım konusu olan malın fiyatın... devamını oku

Hizmetler Endeksi: Ulusal Pazar'da işlem gören ve sadece hizmetler sektöründe yer alan şirketle... devamını oku

Efektif: Banknot olarak alınan tüm yabancı paralara verilen ortak ad. Kaydi forma dön... devamını oku

Etkin Piyasa (Efficient Market): Bu hipotez, bir piyasada işlem gören kıymetlerin mevcut fiyatlarının, o kıym... devamını oku

Acenta: Aracı kurum ile imzalanan acentalık sözleşmesi çerçevesinde, sermaye piyasas... devamını oku

İştirak: Bir ortaklık ile işletme arasında, sözkonusu ortaklığın yönetimine ve ortakl... devamını oku

Büyüme: Ülke ekonomisinde işgücünün çoğalması, üretim araçları ve GSMH'nin artması v... devamını oku

Temellük: Borsa'da yapılan işlemler sonucunda, taahhütlerin gerektirdiği ödeme veya me... devamını oku

Döviz Riski: Herhangi bir para biriminde ters fiyat hareketinin olma olasılığı.... devamını oku

LIBID (London Interbank Bid Rate): Londra Bankalararası Para Piyasasında, kredibilitesi yüksek bankaların birbi... devamını oku

Tasarruf Ehliyeti: Reşit olmak (18 yaşını tamamlamış olmak), mümeyyiz olmak (makul hareket etme... devamını oku

Diğer Ekonomi, Bankacılık Terimleri

İlk Sayfa ... 2 3 [4]5 6 ... Son Sayfa

Bunu Paylaş: tweet facebook

Ekonomi, Bankacılık Terimleri Sözlüğünde 868 Terim Kayıtlı.