Açıklamalı Türkçe Ekonomi, Bankacılık Terimleri Sözlüğü

Sözlükte 868 Açıklamalı Ekonomi, Bankacılık Terimi Listelendi.

Açık Mektup: TCMB Kanununun 42. maddesi uyarınca enflasyon hedeflerine ulaşılamaması veya... devamını oku

Tekel: 1- Tek bir satıcı ve karşılığında çok miktarda alıcı olan piyasadır. 2- P... devamını oku

Pasif: Aktifteki varlıkların hangi kaynaklarla finanse edildiğini gösterir tablodur... devamını oku

Vade: Bir işi tamamlama veya bir borcu ödeme için öngörülen süre.... devamını oku

Kupon: Hisse senedi sahiplerinin bazı ortaklık haklarının (karpayı, bedelli/bedelsi... devamını oku

Kurtaj: Aracı kuruluşların, aracı olarak Borsada gerçekleştirdikleri işlemler karşıl... devamını oku

Tarh: Verginin tarh, vergi alacağının yasalarda gösterilen matrah ve nispetler üze... devamını oku

Bloke Çek: Karşılığı olduğu, banka tarafından tasdik edilmiş çek.... devamını oku

Teminat Mektubu: Bankaların, yurtiçinde ve yurtdışında bulunan gerçek ve tüzel kişiler lehine... devamını oku

Temettü: Hissedarların bir şirketin belli bir dönem içinde elde ettikleri kardan aldı... devamını oku

Temlik: Bir hakkın ya da alacağın bir başka kimseye devredilmesidir.... devamını oku

İskonto: Henüz vadesi gelmemiş ticarî bir senedin bankaya teslim edilmesi, bankanın s... devamını oku

İpotek: Bir borca karşılık herhangi bir gayrimenkulün rehin gösterilmesidir.... devamını oku

Bilanço: İşletmenin belli bir tarihte sahip olduğu varlıklar ile bu varlıkların kayna... devamını oku

Haciz: Bir alacağın tahsili için borçlunun menkul ve gayrimenkul mallarına mahkemec... devamını oku

Malî: Finansal, parayla ilgili.... devamını oku

Menkul: Taşınabilir mal anlamındadır.... devamını oku

Kapalı Pozisyon: Bakınız : Uzun pozisyon... devamını oku

Mahsup: Üyelerin, bir piyasadan doğan alacaklarını talimatları doğrultusunda diğer b... devamını oku

Benchmarking: Tezgah çalışması; bir kuruluşun kendi sektöründen veya dışından başarılı bir... devamını oku

Marj: Bir işlemin yapılabilmesi için gereken sermaye.... devamını oku

Çek: 1- Para yerine kullanılan değerli kağıt; herhangi bir kredi kurumunda hesabı... devamını oku

Yetki Belgesi: Sermaye Piyasası Kurulu tarafından aracı kuruluşlara verilen ve icra edecekl... devamını oku

Emir: Müşterinin işlem yapmak amacıyla verdiği talimat.... devamını oku

Çözümleme: Bir finansal kuruluşun faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli sermayeye ... devamını oku

Zararı Durdur Emri (Stop Loss Order): Müşterinin açmış olduğu işlemi olası büyük zararlardan koruma ve belli bir z... devamını oku

Sosyalizm: Temel üretim araçlarının belirli bir merkezi planlama yöntemi içinde toplu -... devamını oku

Bunalım: Genel ekonomik faaliyette yoğunluk ve/veya süre açısından görülen çok büyük... devamını oku

Diğer Ekonomi, Bankacılık Terimleri

1 2 [3]4 5 ... Son Sayfa

Bunu Paylaş: tweet facebook

Ekonomi, Bankacılık Terimleri Sözlüğünde 868 Terim Kayıtlı.