Açıklamalı Türkçe Ekonomi, Bankacılık Terimleri Sözlüğü

Sözlükte 868 Açıklamalı Ekonomi, Bankacılık Terimi Listelendi.

Slip: Bakınız : Satış belgesi... devamını oku

İhraç: Sermaye piyasası araçlarının ihraçcılar tarafından çıkarılıp, halka arz edil... devamını oku

Tahsil: Verginin tahsili kanununa uygun surette ödenmesidir.... devamını oku

Kredi: 1- Belirli miktardaki satın alma gücünün, belirli bir süre için ve geri veri... devamını oku

Para: Mal ve hizmetlerin değişim aracı. Ekonomide madeni, banknot para birimlerini... devamını oku

Tüzel Kişi: Başlı başına bir varlık olmak üzere kurulan ve belirli amaç için meydana get... devamını oku

Enflasyon: 1- Tüketici fiyatlarının arttığı ve satınalma gücünün eridiği ekonomik durum... devamını oku

Protesto: Bir vergiyi istemeyerek ödediğine dair mükellefin itirazı anlamına gelmekted... devamını oku

Şubeler Cari Faizi: Bankaların genel müdürlüğü ile şubeleri arasındaki fon (para) hareketleri (b... devamını oku

Maliye Politikası (Fiscal Policy): Hükümetlerin, istihdam, büyüme ve enflasyon gibi belli amaçları gerçekleştir... devamını oku

Bütçe Fazlası: 1- Devlet gelirlerinin harcamalarından yüksek olması anlamına gelir. 2- ... devamını oku

Rüçhan Hakkı: Hisse senetleri Borsa'da işlem gören şirketlerin nakdi sermaye artışı yapmak... devamını oku

Rating: Dereceleme, kredi riskini sınıflandırma, kredi kalitesinin veya borçlanma ar... devamını oku

Konsorsiyum: Ortak yarar gözeten ve daha çok mali konularla uğraşan kişiler ya da kuruluş... devamını oku

Damping: ABD yasalarına göre "adil piyasa fiyatının altında" Birleşik Devletler'e mal... devamını oku

Poliçe: Alacaklının, borçluya hitaben belli bir tarihte belli bir miktar parayı, üçü... devamını oku

Faiz: 1- Üretim faktörlerinden sermayenin elde ettiği getiridir. Diğer bir ifade i... devamını oku

Sermaye: Mal ve hizmet üretiminde kullanılan binalar, araç ve gereçler, insan beceril... devamını oku

Sterilizasyon: Merkez bankalarının, çeşitli nedenlerle ortaya çıkan para arzı artışlarının ... devamını oku

Devalüasyon: Hükümet kararı ile ulusal paranın dış değerinin resmen düşürülmesine denir.U... devamını oku

İntifa Hakkı: Kullanım hakkıdır.... devamını oku

Düzenleme: Yetkili kuruluşlar tarafından belirli bir endüstri ya da faaliyetin yürütülm... devamını oku

Alternatif Dağıtım Kanalları(ADK): Bankacılık işlemleri için şubeler dışında kullanılan, ATM ve internet gibi a... devamını oku

Vergi, Amortisman, Faiz Öncesi Kar(VAFÖK): Bir şirketin finansal performansını ölçmek; şirketler ve sektörler arasındak... devamını oku

Avans: Teminat olarak alınan ticari senet ve belgeler ile devlet tahvilleri ve bors... devamını oku

Teminat: Garanti, güvence. Riskin geri dönüşümünü sağlamak üzere alınan bir tür garan... devamını oku

Zarar: Ekonomik birimlerin belli bir faaliyeti sonunda, dönem içi giderlerinin döne... devamını oku

Aval: Kambiyo senetlerinden doğan bir borca, üçüncü bir kişinin kefil olması. Bu k... devamını oku

Diğer Ekonomi, Bankacılık Terimleri

1 [2]3 4 5 ... Son Sayfa

Bunu Paylaş: tweet facebook

Ekonomi, Bankacılık Terimleri Sözlüğünde 868 Terim Kayıtlı.