Ek Ödenek Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

Ek Ödenek nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimi Olarak Ek Ödenek

Bütçe tertibi bulunduğu halde ihtiyaca yetmeyeceği anlaşılan ödeneğe, bütçenin diğer tertiplerindeki ödeneklere dokunmadan yapılan ilave.

Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğü (999)


Ek Ödenek terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.
Ek Ödenek terimi hakkındaki yorumlar

Ek Ödenek hakkında henüz yorum yazılmamış. Üstteki formu kullanarak ilk yorumu yazabilirsiniz.

Ek Ödenek ile ilgili benzer terimler:

Eğlence Vergisi: Belediye Gelirleri Kanunu'na göre belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde yer alan eğlence işletmelerinin faaliyetlerinden alınan vergi.

Ecrimisil: Bir malın, sahibinin rızası dışında ve onun bu malı kullanmamakla bir zarara uğrayıp uğramayacağı söz konusu edilmeksizin bu maldan işgal, tasarruf veya her ne şekilde olursa olsun yararlanılması sebebiyle fuzuli şagil tarafından ödenen veya idarece talep edilen tazminat.

Ebadlı Kroki: Ada veya parsellerin paftası üzerinden alınan veya daha önce tespit edilmiş olan ölçülerinin yazılı olduğu kroki.

Düzenlilik Denetimi: Mali denetim ve uygunluk denetimi.