Açıklamalı Türkçe Edebiyat Terimleri Sözlüğü

Sözlükte 749 Açıklamalı Edebiyat Terimi Listelendi.

Biçem: Sanatçının görüş, duyuş, anlayış ve anlatıştaki özelliği veya bir türün, bir... devamını oku

İlahi: 1- Allah aşkını, dinî, tasavvufi duyguları konu alan, genellikle 3-7 dörtlük... devamını oku

Mahlas: Kimi şair ve yazarların yapıtlarında kullandıkları takma ad. Özellikle divan... devamını oku

İleti: Sanatçının ya da yazarın eseriyle iletmek istediği asıl düşünceye verilen ad... devamını oku

Kitabe: Yazıt.... devamını oku

Meydan: Saz şairlerinin saz çalarak, karşılıklı şiir söyledikleri yer.... devamını oku

Prozodi: Kelimelerin taşıdıkları seslerin değerlerine ve hecelerin taşıması gereken s... devamını oku

Sözlük: Bir dilin veya dillerin kelime haznesini (sözvarlığını), söyleyiş ve yazılış... devamını oku

Adapte: Herhangi bir dilde yazılmış bir eseri, başka bir dile yer ve kişi adlarını d... devamını oku

İnşa: Divan edebiyatında edebi sanatlarla yüklü, süslü düzyazılara verilen isim. İ... devamını oku

Nazım: 1- Duygu, düşünce ve isteklerin ölçülü, ahenkli bir biçimde iletmeyi amaçlay... devamını oku

Akıcılık: Sözcük ve cümlelerin dile takılmadan kolayca okunabilmesi için anlatılmak is... devamını oku

Ezgi: Belli bir kurala göre oluşturulan ses dizesi, beste.... devamını oku

Kıssa: Kendisinden ahlak dersi çıkartılan özlü ve kısa söz.... devamını oku

Haşiye: Bir metnin altına ya da kenarına konuyla ilgili açıklayıcı bilgiler yazmak. ... devamını oku

Kesiş: Sözün etkisini arttırmak için başvurulan anlatım oyunu.... devamını oku

Gerçekçilik: 19. yüzyılda başlayan, gerçeği ve doğayı değiştirmeden, tüm çirkinlikçikleri... devamını oku

Belâgat: Düzgün ve yerinde söz söyleme sanatı. Sözün düzgün, açık, anlaşılır, güzel o... devamını oku

Monolog: Tek kişinin konuşması, tiyatro oyunlarında kahramanlardan birinin sahnede ke... devamını oku

Tenasüp: Birbiriyle sözcük ya da kavramları dize ya da beyitlerde bir arada kullanma ... devamını oku

İhtira: Daha önce hiçbir şairin kullanmadığı sözcük, deyim ve üslupları tanımlar.... devamını oku

Bağlam: 1- Bir sözcüğün cümle, cümlenin paragraf, paragrafın metin içindeki yerini b... devamını oku

Lirik: Duyguların coşkunluğuyla ilgili olan edebî ürünler.... devamını oku

Pastoral Şiir: Çoban ve kır hayatını konu edinen, bu yaşayışı sevdirme amacı güden şiir.... devamını oku

Kübizm: 20. yüzyılın başlarında önce resimde başlayan, sonra öteki sanat dallarıyla ... devamını oku

Sohbet: Bir konunun ya da düşüncenin bir başkasıyla konuşuyormuş gibi işlendiği yazı... devamını oku

Uyarlama: Yabancı dilden çevrilen bir metni, çevrildiği dili kullanan toplumun yaşam k... devamını oku

Açık Mektup: Bir kişiye seslenen ancak başkalarının da okuması için gazete veya dergilerd... devamını oku

Diğer Edebiyat Terimleri

İlk Sayfa ... 3 4 [5]6 7 ... Son Sayfa

Bunu Paylaş: tweet facebook

Edebiyat Terimleri Sözlüğünde 749 Terim Kayıtlı.