Açıklamalı Türkçe Edebiyat Terimleri Sözlüğü

Sözlükte 749 Açıklamalı Edebiyat Terimi Listelendi.

Abdal: Hem şiir hem de düzyazıda "derviş" anlamına gelen bu sözcük, halk ozanlarını... devamını oku

Oyun: Sahnede oynanmak amacıyla yazılmış yapıtlara verilen ad.... devamını oku

Lehçe: 1. Bir dilin tarihsel, toplumsal, kültürel nedenlerle dilbilgisi ve sözlük a... devamını oku

Nesnellik: Yazarın, kendisini anlatımın dışında tutması, başka bir deyişle kendisini an... devamını oku

Opera: Orkestra eşliğinde oynanan, acıklı olayları anlatan, besteli oyun.... devamını oku

Egzotizm: Yabancı ülkelerin gelenek ve yaşama biçimlerini yansıtan, o ülkelere özgü ma... devamını oku

Semantik: Kelimelerin anlamlarını araştıran bilim dalı.... devamını oku

Hitabet: Söz söyleme sanatı. Bir topluluğa bir fikri, bir davayı aşılamak, bilgi verm... devamını oku

İroni: Tersini söyleyerek alay etme.... devamını oku

Tuluat: 1- Yazılı metni olmayan, kararlaştırılmış taslağı; yerine, zamanına göre oyu... devamını oku

Ölçü: Sözün birtakım bölümlere ayrılarak, her bölümün hece sayısınca ya da hem say... devamını oku

Gramer: Bir dili meydana getiren ses, sözcük yapılışı, sözcük haznesi, anlam değişme... devamını oku

Gramer: Bir dili meydana getiren ses, sözcük yapılışı, sözcük haznesi, anlam değişme... devamını oku

Tarih: Divan edebiyatında şairlerin doğum, ölüm, büyük bir yapı ya da önemli ... devamını oku

Klasik: 1- Modayla değişmeyen, gelip geçici olmayan, üzerinde en az iki kuşak geçmes... devamını oku

İmge: 1- Edebiyat ürünlerinde, özellikle de şiirde dile getirilmek istenileni daha... devamını oku

Akrostiş: 1- Bir şiirde dizelerin ilk harflerinin yukarıdan aşağıya doğru sıralandığın... devamını oku

Pastiş: Bir yazarın dil ve anlatım özelliklerine, alay etmek amacıyla onu anımsatan,... devamını oku

Röportaj: Bireysel ve toplumsal bir konu veya sorun etrafında, ilgili bir kişiyle soru... devamını oku

Açıklama: Edebi bir eseri geniş okuyucu kitleleri için anlaşılabilir hale getirmek içi... devamını oku

Ziyade: Müstezatta kısa mısralara verilen ad.... devamını oku

Dörtleme: Halk edebiyatımızda dört dizelik kıtalardan meydana gelen nazım şekillerinin... devamını oku

Alegori: 1- Bir görüntü, bir yaşantı veya bir davranışın daha iyi kavranmasını sağlam... devamını oku

Tevhit: Divan şiirinde Allah'ın varlığını ve birliğini işleyen kaside türü.... devamını oku

İçerik: Bir yapıtın ya da sanatsal yaratının içerdiği duygular, düşünceler, imgeler ... devamını oku

Hikmet: 1. Doğadaki nesnelerin mahiyetini, asıllarını anlatan bilgi, ahlaki ve öğüt ... devamını oku

Geçiş: İki parafraf arasında bir düşünceden diğerine geçilirken bu fikirlerin bağla... devamını oku

Deyim: Çoklukla gerçek anlamlarının dışında bir anlam taşıyan kalıplaşmış sözler. E... devamını oku

Diğer Edebiyat Terimleri

İlk Sayfa ... 2 3 [4]5 6 ... Son Sayfa

Bunu Paylaş: tweet facebook

Edebiyat Terimleri Sözlüğünde 749 Terim Kayıtlı.