Açıklamalı Türkçe Edebiyat Terimleri Sözlüğü

Sözlükte 749 Açıklamalı Edebiyat Terimi Listelendi.

Tiyatro: İnsan hayatına ilişkin bir konuyu, bir olayı kurmaca olarak sahnede gösterme... devamını oku

Dipnot: Yazarın yararlandığı kaynakları ve alıntıları metnin geçtiği yerlerde belirt... devamını oku

Realizm: 19. yüzyılın ikinci yarısında, romantizme tepki olarak doğan akım, gerçekçil... devamını oku

Diyalog: İki kişinin karşılıklı konuşmasını tanımlayan Yunanca sözcük. Roman, hikaye,... devamını oku

Kıt'a: En az 2, en çok 12 beyitten oluşan, divan şiiri nazım biçimi .... devamını oku

Kıta: Divan şiirinde ilk beytinin dizeleri birbiriyle uyaklı olmayan, en az iki, e... devamını oku

Risale: Küçük kitap, broşür. İlim veya sanata dair yazılar. Önceleri çokluk dini kon... devamını oku

Gerilim: Okuyucu ya da izleyicide merak ve korku duygularını uyandırarak, endişeli be... devamını oku

Efsane: Tabiatüstü özellikler gösteren kişilerin hayatlarının ve olayların anlatıldı... devamını oku

Biçim: Edebiyatta varolan ögelerin birbirine bağlanarak oluşturdukları düzen. Örneğ... devamını oku

Temaşa: Hoşlanarak bakma, seyretme. Oyun, temsil, piyes, tiyatro.... devamını oku

Zihniyet: Edebiyatta, bir edebi eserde bulunan görüş ve düşünüş biçimini ifade eden ka... devamını oku

Panteizm: Evrenle Tanrı'nın tek bir şey olduğunu, evrenin tanrıdan tanrının evrenden a... devamını oku

Alafranga: Frenklerin töre, âdet ve hayatına uygun, Frenklerle ilgili, alaturka karşıtı... devamını oku

Barok: Aşırı derecede süslü sanat tutumu. Batı edebiyatlarında dengeden çok hareket... devamını oku

Genelleme: Anlatılan konuyla tam bağlantısı bulunmayan bir takım düşünceler ortaya sürm... devamını oku

Epigrafi: Yazıtları inceleyen bilim dalı.... devamını oku

İbda: Yaşanılan dönemin sanat anlayışı içinde olağanüstü bir eser yaratma. Örneğin... devamını oku

Olay: Öykü, roman, masal, anlatı gibi edebiyat ürünlerinde konuyu geliştiren, boyu... devamını oku

Sav: İslamiyet öncesinde, destan dönemi Türk edebiyatında atasözlerine verilen ad... devamını oku

Bent: Bir şiirin 4, 5, 6, ... dizeli bölümlerinden her biri.... devamını oku

Lirik Şiir: Din, doğa, aşk, özlem, gurbet, vatan, ölüm gibi konularda kişisel duygulanım... devamını oku

Melhame: Divan edebiyatında gelecek olayları anlatan nazım ya da nesir eserlerin orta... devamını oku

Gösterge: Genellikle kendisi dışında bir şey gösteren her türlü nesne, varlık ya da ol... devamını oku

Özdeyiş: Bir düşünceyi, bir duyguyu, en kısa ve en özlü biçimde anlatan yoğun anlamlı... devamını oku

Günlük: Bir kişinin düşüncelerini, duygu ve gözlemlerini günü gününe yazdığı ve o gü... devamını oku

Aksan: Vurgu demektir. Söyleyiş farkını belirtmek için bazı seslerin üzerine konur.... devamını oku

Dibâce: Çoklukla mensur, bazen de mazmun eserlerin başında yer alan ve eserin yazılı... devamını oku

Diğer Edebiyat Terimleri

1 2 [3]4 5 ... Son Sayfa

Bunu Paylaş: tweet facebook

Edebiyat Terimleri Sözlüğünde 749 Terim Kayıtlı.