Açıklamalı Türkçe Edebiyat Terimleri Sözlüğü

Sözlükte 749 Açıklamalı Edebiyat Terimi Listelendi.

Metin Donanımı: Bir metni oluşturan, metin dokusu içinde yer alan yazınsal, toplumsal, tarih... devamını oku

Martaval: Hıdrellez sabahı, mani küpünden, niyet edip mani çekerek, niyet sahibine oku... devamını oku

Anakronizm: 1- Meydana geliş tarihi kesin olarak bilinen bir olayı yaşadığı zaman belli ... devamını oku

Münakkahiyet: Gereksiz sözlerden arındırılmış özlü ifade, konuyu gerektiği kadar işleme; a... devamını oku

Münşeât: Mensur yazı veya mektupların bir araya getirdiği dergiler. Divan edebiyatınd... devamını oku

Özleştirme: Türkçenin, yabancı dillerden türlü nedenlerle aldığı yabancı kökenli sözcükl... devamını oku

Pesimizm: Kötümserlik.... devamını oku

Edebiyat Tarihi: Bir milletin bilinen ilk ürünlerinden başlayarak bütün edebî eserlerini, bun... devamını oku

Hece Vezni: Dizeler arasındaki hece sayısı eşitliğine dayanan ölçü.... devamını oku

Suç Ve Ceza: Fyodor Mihayloviç Dostoyevski tarafından belki de bugüne kadar yazılmış en ö... devamını oku

Garabet: Dilden düşmüş veya çok az kullanılıp henüz ayılmamış kelimelerin kullanılmas... devamını oku

İksar: Kusur sayılan sanatlardandır. Bir düşünceyi gereksiz şekilde uzatılan ve tek... devamını oku

Paragraf: Bir fikrin işlendiği yazı bölümü. Bir veya birkaç cümleden meydana gelebilir... devamını oku

Alıntı: Öne sürülen bir savı ya da düşünceyi açmak, geliştirmek için o sav ya da düş... devamını oku

Söz Sanatları: Edebi sanatlar: Edebiyat yapıtlarını etkili ve güzel kılmak amacıyla başvuru... devamını oku

Çokanlamlılık: Bir sözcüğün birden fazla anlamı yansıtır duruma gelmiş olma durumu.... devamını oku

Cevaz-Î Edebî: Sözcüğü vezne uydurmak amacıyla bazı değişikliklerle kullanılması, hecelerin... devamını oku

Göz Uyağı: Yazımları fonetik olmayan dillerde ses yönünden uyaklı olmadıkları halde, so... devamını oku

Millî Kimlik: Bir milletin kendine özgü düşünüş ve yaşayış biçimi, dil, töre ve gelenekler... devamını oku

Şebi yelda: En uzun gece.... devamını oku

Şeb-i yelda: En uzun gece.... devamını oku

Diğer Edebiyat Terimleri

İlk Sayfa ... 23 24 25 26 [27]

Bunu Paylaş: tweet facebook

Edebiyat Terimleri Sözlüğünde 749 Terim Kayıtlı.