Açıklamalı Türkçe Edebiyat Terimleri Sözlüğü

Sözlükte 749 Açıklamalı Edebiyat Terimi Listelendi.

Tema: Öğretici veya edebî bir eserin bütününde (özellikle şiirde) işlenen konu, dü... devamını oku

Mitoloji: 1. Tarih öncesine ait efsaneleri, masalları inceleyen bilim. 2. Mitleri, ... devamını oku

Hak: Tanrı'nın adlarından biridir. Gerçek ve adalet anlamında da kullanılır.... devamını oku

Tecelli: Bildirme, görünme. Tasavvuf düşüncesine ve bu düşünüşü benimsemiş kimselere ... devamını oku

Durak: Hece vezniyle yazılmış şiirlerde dizelerin belli bölümlere ayrıldığı yerler.... devamını oku

Vurgu: 1- Konuşma, okuma sırasında bir hece veya kelime üzerine diğerlerinden daha ... devamını oku

Ritim: 1- Şiirde, hecelerdeki vurgu, uzunluk, kısalık, kalınlık, incelik, yükseklik... devamını oku

Parodi: Ağırbaşlı, ciddi bir yapıtın tümünü ya da bir bölümünü, biçimsel özellikleri... devamını oku

İştikrar: Sözle ilgili sanatlardandır. Aynı kökten türeyen veya aynı köke bağlı harfle... devamını oku

Dramatik Örgü: Tiyatro eserlerindeki olay örgüsü.... devamını oku

Yalınlık: Süsten ve zorlamadan uzak, açık, kolayca anlaşılabilen anlatım niteliği.... devamını oku

Halkçılık: Fransız edebiyatında, 1929 yılında Leon Lemonnier ve Andre Therive'nin öncül... devamını oku

Eda: Söz ve yazıdaki ifade şekli, uslup tarzı, anlatış yolu. Belagatçılar bunun h... devamını oku

Otobiyografi: Bir kimsenin kendi hayatını yazdığı eser. Biçim ve içeriğiyle bir edebi değe... devamını oku

Ayak: Halk şiirinde kafiye yerine kullanılan terim.... devamını oku

Destan: 1. Yunanca Epos şiirinin karşılığı olan bu kavram, toplumların belleklerinde... devamını oku

Operet: Seyirciyi eğlendirmek için gösterilen, konusunu daha çok gülünç olaylardan a... devamını oku

Divan: Divan edebiyatında şairlerin belli bir düzene göre şiirlerinin toplandıkları... devamını oku

Bab: Bir edebi eserin düzenlenmesinde, konuların ele alınıp işlenmesine göre ayrı... devamını oku

Melodram: İlkçağlarda, özellikle eski Yunan'da kimi bölümlerinde müzik çalınan, yer ye... devamını oku

Masal: 1- Hayalî olayları anlatan olağanüstü ögelerle bezenmiş, anonim nitelik taşı... devamını oku

Fabl: 1- Hayvanlar, bitkiler ve cansız nesneler arasında geçtiği hayal edilen öğre... devamını oku

Tekke: Dayanmak, dayanılacak yer anlamı taşıyan bu sözcük, aslında bir tarikata ... devamını oku

Fasıl: Ayırma, bölme. Bir kitabın bölümlerinin her biri. Mevsim mânâsına da gelir... devamını oku

Fıkra: İçinde güldürü ögesi bulunan kısa öyküler için kullanılan fıkra, gazete çevr... devamını oku

Âşık: Bir kimseye ya da bir şeye karşı aşırı sevgi ve bağlılık duyan, vurgun, tutk... devamını oku

İfrat: Bir sıfatı aşırı ölçüde şiddetlendirmektir. Mübalağa (abartma) sanatının bir... devamını oku

Feeri: Kahramanları melek, cin, şeytan… gibi varlıklardan meydana gelen masalların ... devamını oku

Diğer Edebiyat Terimleri

1 [2]3 4 5 ... Son Sayfa

Bunu Paylaş: tweet facebook

Edebiyat Terimleri Sözlüğünde 749 Terim Kayıtlı.