Açıklamalı Türkçe Dil ve Anlatım Terimleri Sözlüğü

Sözlükte 211 Açıklamalı Dil ve Anlatım Terimi Listelendi.

Karakter: Başkalarına benzemekten çok, başkalarından farklılıkları ve sadece kendine ... devamını oku

Dekor: Tiyatroda, sahneyi eserin konusuna göre döşeyip hazırlamada kullanılan eşyan... devamını oku

Estetik: Sanatsal yaratının genel yasaları ile sanatta ve hayatta güzelliğin kurumsal... devamını oku

Tür: Çeşit, cins.... devamını oku

Konferans: Topluluğa bir konuda bilgi vermek amacıyla yapılan konuşma.... devamını oku

Sanat: Bir duygu, tasarı, güzellik vb. nin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamam... devamını oku

Perde: Tiyatro eserinde perdenin açılmasından kapanmasına kadar geçen olaylardan ol... devamını oku

Kültür: Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi de... devamını oku

Üslup: Anlatma, oluş, değiş veya yapış biçimi, tarz.... devamını oku

İletişim: Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına ... devamını oku

Suflör: Tiyatroda, kuliste bulunarak oyunculara sözlerini fısıltıyla söyleyip hatırl... devamını oku

Biyografi: Yaşam öyküsü. Bir sanatçının, yazarın ya da meşhur bir insanın hayat hikayes... devamını oku

Panel: Dinleyiciler önünde, seçilmiş bir konuşmacı grubunun bir konuyu tartışmak am... devamını oku

Açıklık: Bir anlatımın hiçbir tartışmaya yol açmaksızın, bir tek yargıyı kolayca beli... devamını oku

Fars: Toplumdaki düzensizlikleri alaylı anlatımla yeren, daha çok halk zevkini okş... devamını oku

Jest: 1- Herhangi bir şeyi açıklamak için genellikle el, kol ve baş ile yapılan iç... devamını oku

Metin: Belirli bir anlam ve anlatım bütünlüğü taşıyan, okumaya konu edilen basılı v... devamını oku

Portre: Bir kişiyi karakteristik özellikleriyle okuyucuya tanıtmak amacıyla yazılan ... devamını oku

Tema: Öğretici veya edebi bir eserde işlenen konu, düşünce, görüş.... devamını oku

Makale: 1. Bilim, fen konularıyla siyasal, ekonomik, ve toplumsal konuları açıklayıc... devamını oku

Ritim: Şiirde hecelerin vurgu, uzunluk, yükseklik gibi ses özelliklerinin, duraklar... devamını oku

Parodi: Ciddi sayılan bir eserin bir bölümü veya bütününü alaya alarak, biçimini boz... devamını oku

Dil: İnsanların düşündüklerini ve duyduklarını bildirmek için kelimelerle veya iş... devamını oku

Manşet: Gazetelerin ilk sayfasına iri puntolarla konulan başlık.... devamını oku

Yalınlık: 1- Açık, süsten ve zorlamadan uzak, kolayca anlaşılabilen anlatım. 2- Bir... devamını oku

Destan: 1- Bir milletin yaşadığı olağanüstü olay ve durumları, savaşları, kahramanlı... devamını oku

Otobiyografi: Öz yaşam öyküsü.... devamını oku

Senaryo: Bir oyunun ve filmin bütün ayrıntılarıyla yazıldığı metindir.... devamını oku

Diğer Dil ve Anlatım Terimleri

[1]2 3 4 5 ... Son Sayfa

Sözlüğü Paylaş: tweet facebook

Dil ve Anlatım Terimleri Sözlüğünde 211 Terim Kayıtlı.