Açıklamalı Türkçe Biyoloji Terimleri Sözlüğü

Sözlükte 2076 Açıklamalı Biyoloji Terimi Listelendi.

Karakter: Canlıların sahip olduğu her bir özelliğe denir. Kalıtsal karakterler anne ve... devamını oku

Enzim: 1- Hücre içinde üretilen ve bütün hayat olaylarını başlatan, hızlandıran, pr... devamını oku

Tür: 1. Ortak atadan gelen, yapı ve görev bakımından benzer özelliklere sahip, çi... devamını oku

Protein: Yapısında karbon, hidrojen, oksijen ve azot gibi elementleri bulunduran teme... devamını oku

Populasyon: Belirli coğrafi sınırlar içinde yaşayan aynı türe ait bireyler topluluğudur.... devamını oku

Popülasyon: Belirli bir coğrafik bölgeye yerleşen, aynı zamanda ve aynı yerde birlikte b... devamını oku

Adaptasyon: 1-Belirli çevre koşullarında canlının yaşama ve üreme şansını artıran çevrey... devamını oku

Veri: Özel bir problemle ilgili gerçeklerdir.... devamını oku

Difüzyon: 1. Molekül ya da iyonların, çok yoğun oldukları ortamdan, daha az yoğun oldu... devamını oku

Ayıraç: Cisimleri, birleşime veya ayrışıma uğratarak niteliklerini belirtmede kullan... devamını oku

Ekoloji: 1. Çevre bilimi, canlıların birbirleriyle ve çevreleriyle olan ilişkilerini ... devamını oku

Baz: Suda çözündüğü zaman suya OH- (Hidroksil İyonu) veren bileşiktir. ✔ Kırmızı... devamını oku

Islah: Daha verimli olan hayvan ve bitki ırklarının elde edilmesine yönelik çalışma... devamını oku

Atmosfer basıncı: Atmosferin yer yüzünde bulunan her cisim üzerine yaptığı basınç. Deniz seviy... devamını oku

Rizoid: Rizoit. Kökçük.... devamını oku

Nişasta: Bitkilerde depo maddesi olarak meydana getirilen polisakkarit (C6-H10-O5).... devamını oku

Nişasta: Çok sayıda glikozun özel bağlarla birleşmesinden oluşmuştur. Şekerin bitkile... devamını oku

Kalori: Bir gram suyun sıcaklığını bir derece yükseltmek için (14,5 oC'den 15,5 oC'... devamını oku

Laktoz: Dişi memeliler tarafından sentezlenen disakkarit çeşidi. Sütte bulunan ve sü... devamını oku

Adenin: 1-Adenintimin protein çiftinin bir azotlu bir bileşeni. 2-Enerji iletiminde... devamını oku

Bakteri: 1. Asidik sıcak kaplıca sularından radyoaktif atıklara kadar tüm karasal ve ... devamını oku

Atık: Çevreye atılan ve doğal dengeyi bozan zararlı maddelere atık denir.... devamını oku

Flora: 1. Belirli bir bölgeye adapte olmuş (uyum sağlamış), o bölgede yaşamını sürd... devamını oku

Gözlem: Bir olayı veya problemi daha iyi anlamak için çeşitli yönleriyle incelemekti... devamını oku

Solut: Çözünen. Gerçek bir çözeltide çözülmüş madde. Bir çözelti çözen ve çözünende... devamını oku

Genotip: Canlıların DNA'sındaki (genler) genetik bilgidir. Canlı bireylerin karakterl... devamını oku

Üretici: 1. Kendi besinini kendi yapabilen canlılar, ototrof. 2. Işık enerjisi vey... devamını oku

Ödem: Hücreler arasında normalden fazla miktarda sıvı toplanması.... devamını oku

Diğer Biyoloji Terimleri

[1]2 3 4 5 ... Son Sayfa

Sözlüğü Paylaş: tweet facebook

Biyoloji Terimleri Sözlüğünde 2076 Terim Kayıtlı.